ኣብ ትግራይ፡ ንኩሉ ዓቕምታት ዘማእኽል “ስሙር ብሄራዊ ባይቶ” ክጣየሽ ውድብ ባይቶና ፀዊዑ።

ህዝቢ ትግራይ ገጢሙዋ ዘሎ ኩለመዳያዊ ክባን ዕፅዋን ብባህሪኡን ብዝጠልቦ ግብረ መልስን ዝተፈለየ ስለዝኾነ፣ ካብቲ ዝተለመደ ኣካይዳ…

ህፁፅ ፍታሕን መአረምታን ክግበረሎም ዝግባእ- ሰነድ ውድብ ባይቶና

ኣኽሱማይት ሚዲያ ዝረኸቦ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ንሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ዝፀሓፎ ሸሊኹ ዝወፀ ደብዳበ…