The long battle of narratives

On the night from Tuesday to Wednesday, the 4th of November, 2020, as the world was…

ወተሃደራዊ ዓወታት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዓወት ዘይዕጀበሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ’ዩ?

ሓድሽ ረዳ ዝትብሃሉ ፀሓፊ ታሪኽ “የቆሰለ ታሪክ” ኣብ ዝብል መፅሓፎም ከምዚ ይብሉ: “ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝገርም…

ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኵናት ሰለማዊ ማዕልቦ ንኽረክብ ብጽሕቱ ክፍጽም ከምዝግባእ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣተሓሳሲቡ

ኣብ ትግራይ ዘሎ ኲናት ሰለማዊ ፍታሕ ክረክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ብፅሒቱ ኣብ ዝፍፅመሉ ጉዳይ ዝምልከት ሚኒስትር ጉዳያት…

ኣብ ትግራይ፡ ህፃውንቲ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ይሞቱ ከምዘለው ማዕኸን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣቃሊዑ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣዴታት ትግራይ ብሰብ ስራሕ ጥምየት ደቀን ኣቑፅልቲ እንዳብልዓ ትንፋሶም ከቐንያ ይፅዕራ ከምዘለዋን ህፃውንቲ…

ኣብ ወጻእ ሃገራት ዝቕመጡ ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ፡ ንተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፉ ከምዘለው ተገሊፁ።

ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ሓይልታት ኣምሓራን ወረርቲ ሓይልታትን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ተወለድቲ ትግራይ…

ኢትዮጵያ ዝተለቀሐቶ ዕዳ ናይ ምምላስ ዓቕማ ናብ ደረጃ CCC+ ከምዝወረደ ሓደ ኣብ ገንዘባዊ ጽንዓትን ትንታነን ኣድሂቡ ዝሰርሕ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣፍሊጡ።

እቲ ደረጃ “CCC+” ኣዝዩ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ቦንድን ኢንቨስትመንትን ዝውክእል እንትኸውን ናይታ ሃገር ዕዳ ናይ ምምላስ…

ናብ ትግራይ ክኣቱ ካብ ዝግብኦ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ እቲ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ከምዝኣተወ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሓደጋን ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊዝ ሓቢሩ።

ማርቲን ግሪፍን ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝነበሮ ቃለመሕትት “እቲ ጥምየት ሰብ ሰራሕ ከምዝኾነን ብስራሕ መንግስቲ ክፍታሕ ከምዝኽእልን…

ኣብ ከተማ ዉቕሮን ከባቢኣን ብሰንኪ ጥምየት ልዕሊ 14 ህፃናት ከምዝሞቱ ተገሊፁ።

ኣብ ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ብዝተፈጠረ ሰብ ሰራሕ ጥምየት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝረአ ዘሎ ሕፅረት ምግብን ሰነ…

ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተመዚዛ ሚኒስትር ደቂአንስትዮ፣ ህፃናትን መናእሰይን ኢትዮጵያ ኮይና ክተገልግል ዝጸንሐት በዓልቲ ስልጣን ብገዛእ ፍቓዳ ስራሓ ከምዝገደፈቶ ገሊፃ።

ኣብ ጊዜ ስራሓ “ንሕልናይ ፅልዋ ብዘሕድሩ ውልቃዊ ባህሪ” ከምዘጓነፋ ብምግላፅ ዝርዝር ምኽንያታ ድማ ኣብቲ ደብዳበ ከምዝሰፈረን…

ጂቡቲ፡ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከምዘይሰመረ ፕረዚደንት ጁቡቲ ኢስማዒል ዑመር ጊለ ገሊፁ።

ጂቡቲ፡ ምስ ኤርትራ ዝምድናኣ ንምምሕያሽ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከምዘይሰመረን ውፂኢቱ ከምቲ ዝተፀበይዎ ከምዘይኮነ ንፕረዚደንት ጂቡቲ እስማዒል ዑመር…

መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝወስዱ መገድታት ዓጽዩ ህዝቢ ትግራይ ንከቢድ ሓደጋ ጥምየት ከምዘቃልዐ ሞዴል መዓርግ ታረቀ ገሊጻ።

ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ልዕሊ ሽዱሽተ ሚሊዮን ዜጋታት ንሓደጋ ጥምየት ከምዝተቓልዑ ዝሓበረት ሞዴል መዓርግ እዚ…

ተጋሩ ነበርቲ ሑመራን ከባቢኣን ሐዚ እውን ብሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን መላፍንቶምን በቢመዓልቱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብግፍዒ ይቕተሉ ከምዘለው ምንጭታትና ሓቢሮም።

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እቶም ምስ ሰራዊት ኣብይን ባዕዳዊ ሰራዊት ኢሳያስን ተሓዚሎም ናብቲ ከባቢ…