ሰንሰለት ቃልሲ ዓርሰምሕደራ ህዝቢ ትግራይ ብምፅናዕ ንውሕስና ትግራይ ምርብራብ ከምዘድሊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ገሊፁ።

ሰንሰለት ቃልሲ ዓርሰ-ምሕደራን ዓርሰ-ምርኮሳን ህዝቢ ትግራይ ብምፅናዕ ንዘላቒ ውሕስና ትግራይ ብፅንዓት ምርብራብ ከምዘድሊ ቢሮ ርክብ ህዝብን…

ብሰንኪ ጥሜት ስርሖም ከቋርፁ ከምዝተገደዱ ሰብሞያ ጥዕና ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ሓቢሮም።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝኣወጆ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝቐፀለ ዕፅዋን ክባን ብሕሱም ጥሜት ስርሖም ከቋርፁ ከምዝተገደዱ…

ብመንግስታዊ ዕፅዋ 88 ተሓከምቲ ሰኣን መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ከምዝሞቱ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ሓቢሩ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዘካይዶ ዘሎ ፅንተታዊ ዕፅዋን ክባን 88 ተሓከምቲ ሰኣን መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን…

ትግራይ ንምብራስ ዝግበር ሃቐነ ወለዶ ብምህናፅ ንምምካት ዝካየድ ምትእኽኻብ ናውቲ ትምህርቲ ሓደ ሰብ ንሓደ ተምሃራይ ኩሉ ትግራዋይ እጃሙ ከበርክት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀዊዓ።

ትግራይ ብኲናትን ዕፅዋን ንምብራስ ዝግበር ሃቐነ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ወለዶ ብትምህርቲ ብምህናፅ ንምምካት ምንቅስቓስ ምትእኽኻብ ናውቲ…

ህዝቢ ዓፋር ብመስዋእትነቱ ዘረጋገፆ ዓርሰ-ምሕደራ ብምጭዋዩ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተዋዲዱ ህልውንኡ ከውሕስ ሓይልታት ፌደራሊስት ዓፋር ፀዊዑ።

ህዝቢ ዓፋር ብመስዋእትነቱ ዘረጋገፆ ዓርሰ-ምሕደራ ብምልካዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምጭዋዩ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተዋዲዱ ህልውንኡ ከውሕስ ሓይልታት…

ብመንግስታዊ ዕፅዋን ክባን ምዝባዕ ስርዓት ጥዕና ብምግጣሙ ግልጋሎት ከቋርፅ ከምዝተገደደ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዘካይዶ ዘሎ ትሉም ዕፅዋን ክባን ምዝባዕ ስርዓት ጥዕና ምግጣሙ ስዒቡ ግልጋሎት…

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰለጤንን ፅፈትን ከይዲ ሓደ ዳያስፖራ ንሓደ ስድራ ብምምሕያሽ ከምትሰርሕ ኣፍሊጣ።

ብፕሮጀክት ሓደ ዲያስፖራ ንሓደ ቤተሰብ ብመንግስታዊ ዕፅዋ ንሕሱም ጥሜት ዝተቓለዐ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ልዕሊ 160 ሚልዮን…

ታሪኽን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝዓቀባ 11 ህዝባዊ ኣብያተ ንባብ ብወረርቲ ሓይልታት ምዕናወን ማሕበር ባህሊ ትግራይ ሓቢራ።

ታሪኽን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝዓቀባ 11 ህዝባዊ ኣብያተ ንባብ ብልፍንታዊ ወረርቲ ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝዓነዋ ማሕበር…

ብሰንኪ ዕፅዋ ንሕሱም ጥሜት ዝተቓልዑ ወገናት ድጋፍ ተዋሂቡ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቅሉዕ ወራር ዝጀመሮ ወፍሪ ጀኖሳይድ ብዕፅዋን ክባን ብምጥንኻር ህዝቢ ትግራይ ንከቢድ ማሕበረ-ቁጠባዊ ቅልውላው ኣቃሊዑ…

ኣብ ትግራይ ንከቢድ ሕፅረት ምግቢ ካብ ዝተቓልዓ 78 ሚእታዊ ጥኑሳትን መጥበውትን ኣዴታት እትን 100 ከምዝሞታ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ።

ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘንበሮ ዕፅዋ ስዒቡ ንከቢድ ሕፅረት ምግቢ ካብ ዝተቓልዓ 78 ሚእታዊ ነፍሰፁርን መጥበውትን…

መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘንበሮ ዕፅዋ ልዕሊ 6.5 ሚልዩን ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ንኩለመዳይ ቅልውላው ከምዝተቓለዐ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ሓቢሩ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዘንበሮ ዕፅዋን ክባን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ሓገዝ ብዘይምእታው 6.5 ሚልዩን ህፁፅ…

ኣብ ከተማ መቐለ ዝፀንሑ 20 ሽሕ ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ይምልስ ከምዘሎ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ትግራይ ሓቢሩ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝኣወጆ ዕፅዋን ክባን እቶም ተመዛበልቲ ንሞትን ሕሱም ጥሜትን ምቅልዖም ዝሓበረ ቢሮ…