ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዓቶ ኵናት ከም ሓደ ተወላዲ ብሄረ ትግራይ ብውልቁ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከምዝመጽኣሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጹ።

ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶ/ር ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ሰፊሕ መልእኽቲ ኣሕሊፉ።

ኣብ ዘረብኡ ከም መጠን ተወላዲ ትግራይ ቅልውላው ትግራይ ብውልቁ ከምዝፀለዎ ብምሕባር ሎሚ ግን ከም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም መልእኽቲ ከሕልፍ ከምዝደሊ ገሊፁ።

ኲናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ድሕሪ 11 ወርሒ እውን እቲ ቅልውላው እንዳገደደ ይኸይድ ከምዘሎ ዝገለፀ ዶ/ር ቴዎድሮስ ኣብ ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን 7 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ህፁፅ ምግብን ሰብኣዊ ሓገዝን ከምዘድልዮ ኣረዲኡ።

ካብዚ እቲ ልዕሊ 6 ሚሊዮን ኣብታ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣብ ከበባን ዕፅዋን ዝተገበረላ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሖ ተዓፅዩን ከም ኤሌክትሪክ፣ ባንክን መራኸብታት ስልክን ኢንተርኔትን ሓዊሱ መሰረታዊ ግልጋሎታት ክሳብ ሐዚ ተቛሪፆም ከምዝርከቡ ኣረዲኡ።

ብመሰርት ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ህዝቢ ረዲኤት ምግቢ ከምዘድልዮን ልዕሊ 400 ሽሕ ሰባት ድማ ኣብ ዓፀቦ ከምዘለውን ሕፅረት ነዳድን ምቁራፅ መራኸብታትን እቲ ትኽክለኛ ፀብፃብ መጠን ድሌት ከይፍለጥ ዕንቅፋት ከምዝኾኑን ዶክተር ቴድሮስ ሓቢሩ።

ኣብ 2011 ምስ ኣብ ሶማሊያ ዝረኣናዮ መጠን ዝወዳደር ሕፅረት ተመጣጣኒ ምግቢ ንርኢ ኣለና ዝበለ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶ/ር ቴዎድሮስ ብፍላይ ካብ ወርሒ ሓምለ ንደሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ “ዝኾነ ዓይነት ናይ መድሃኒት ቀረብ” ናብ ትግራይ ክኣቱ ብዘይምፍቃዱ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረኽቡ ከልኪሉ ምህላውን ኣረጋጊፁ።

ኣብ ትግራይ ንዘጋጠመ ሰብ-ስራሕ ሕፅረት ምግቢ ንምምላእ መዓልታዊ 100 ረድኤት ዝፀዓና መካይን ክኣትዋ ከምዘለወን ሕቡራት ሃገራት ዋላ እኳ እንተኣዘዘ ይኹን እምበር ካብ መፋርቕ ነሓሰ ክሳብ መፋርቕ መስከረም፣ 10 ሚኢታዊ ሓገዝ ጥራይ ከምዝኣተወ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ።

እዚ ምትዕንቓፍን ክልከላን ንምትራፍ ኣመሪካን መሻርኽታን ሰብኣዊ ረድኤት ብ ቐጥታዊ በረራ ናብ ትግራይ ዝበፅሓሉ ኣማራፂ ከምዝዘተዩ USAID ትማሊ ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: